مشاوره بهداشتی

ارائه خدمات مشاوره بهداشتی جهت حفظ و ارتقای سلامتی شما

حفظ و مراقبت از محل بعد از سمپاشی نیازمند رعایت اصول و مقررات بهداشتی می باشد که کارشناسان بهداشت محیط ما طبق قانون و مقررات وزارت بهداشت و دانش و تجربیات خود این اصول را به شما ارائه خواهند داد تا ضمن بهسازی محل خود، از ورود دوباره هرگونه آفت یا بیماری به محل شما پیشگیری بعمل آید.

مهندس حامد کاظمی: کارشناس بهداشت محیط

مهندس رضا صادق پور: کارشناس تاسیسات

مزایای اصلی خدمات ما

هدف از مشاوره بهداشتی پیشیگیری از ورود مجدد هر گونه آفات و یا بیماری به محل مورد نظر شما می باشد که تاثیر سمپاشی را دوچندان می کند.

  شناسایی و بهسازی محل ورود آفات به محل مورد نظر شما
  پیشگیری از ورود هر گونه آفات و بیماری به محل مورد نظر شما
 ارتقای بهداشت و سلامت محل مورد نظر شما
  سلامتی خود و خانواده خود را تضمین کنید.

[siteorigin_widget class=”QT_CTA_Banner”][/siteorigin_widget]