ارائه دهنده خدمات سمپاشی، ضدعفونی و گندزدایی
محدوده فعالیت: تهران و کرج
13 فروردین 1399

گندزدایی و ضدعفونی خودرو

اجـرای عملیات گندزدایی و ضدعفونی خودروها جهت پیشگیـری از شیـوع بیماری کـرونـا و سایر عوامل بیماریزا توسط شرکت سمپاشی بایوکیل با بکارگیری تجهیزات مدرن و 100% موثر در پیشگیری از...

بیشتر بخوانید
02 فروردین 1399

گواهینامه تدریس

گواهینامه تدریس دروس مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل ناقلین، مدیریت پسماند، روشهای گندزدایی ابزار و محیط کار در آموزشگاه سیب سلامت تهران

بیشتر بخوانید